Tag Archive for: Jutranjice

Jutranjice 2024: 4. marec

Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori Gospod. Jeremija 29,13.14

Jutranjice 2024: 3. marec

Nato me je angel v Duhu odnesel na veliko in visoko goro ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga in je imelo Božje veličastvo. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, kamnu, kakor je kristalni jaspis. Razodetje 21,10–11

Jutranjice 2024: 2. marec

Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Evangelij po Mateju 5,9

Jutranjice 2024: 1. marec

Strah Gospodov je začetek modrosti, in spoznanje Najsvetejšega je razumnost. Pregovori 9,10 (CHR)

Jutranjice 2024: 29. februar

Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč, kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on biva in poplača tiste, ki ga iščejo. Pismo Hebrejcem 11,6

Jutranjice 2024: 28. februar

Juda, ki služi Jezusu Kristusu, Jakobov brat, piše to pismo vsem, ki jih je Bog pozval in jih ljubi, Jezus Kristus pa jih čuva, da bi prispeli na cilj. Judovo pismo 1,1 (ŽNZ)

Jutranjice 2024: 27. februar

Vsem pa je govoril: ”Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.” Evangelij po Luku 9,23

Jutranjice 2024: 26. februar

Vi torej molíte takóle: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Evangelij po Mateju 6,9

Jutranjice 2024: 25. februar

Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj Gospod, tvoj Bog. Jozue 1,9

Jutranjice 2024: 24. februar

Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas. Prvo Petrovo pismo 5,7