Jutranjice 2024: 23. maj

Takrat je Jezus začel s svojim razglasom: ”Spremenite svoje življenje! Nebeška vladavina se začenja!” Evangelij po Mateju 4,17 (ŽJ)

Jutranjice 2024: 22. maj

Tako nam daj spoznati štetje naših dni, da pridemo do srčne modrosti. Psalm 90,12

Jutranjice 2024: 21. maj

Veselim se tvojega izreka kakor kdo, ki najde velik plen. Psalm 119,162

Jutranjice 2024: 20. maj

Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov. Evangelij po Mateju 6,14.15

Jutranjice 2024: 19. maj

Vse ima svojo uro, vsako veselje ima svoj čas pod nebom: Je /…/ čas objemanja in čas odtegovanja objemanju. Pridigar 3,1.5

Jutranjice 2024: 18. maj

Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame. Evangelij po Janezu 17,20

Jutranjice 2024: 17. maj

Jeseju se je rodil David, kralj. Davidu je Urijájeva žena rodila Salomona. Evangelij po Mateju 1,6

Jutranjice 2024: 16. maj

On mora rasti, jaz pa se manjšati. Evangelij po Janezu 3,30

Jutranjice 2024: 15. maj

Tedaj jim je rekel: ”Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!” Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. Evangelij po Marku 6,31

Jutranjice 2024: 14. maj

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Evangelij po Mateju 13,44