Jutranjice 2023: 30. september

Jezus jim je dejal: ”Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.” Evangelij po Janezu 6,35

Jutranjice 2023: 29. september

Zmeraj se veselite. Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Prvo pismo Tesaloničanom 5,16–18

Jutranjice 2023: 28. september

Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če pa se med seboj grizete in obžirate, glejte, da se med seboj ne pokončate. Pismo Galačanom 5,14.15

Jutranjice 2023: 27. september

GOSPOD, zjutraj poslušaj moj glas, zjutraj polagam predte molitev in čakam. Psalm 5,4

Jutranjice 2023: 26. september

Aleluja! Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Psalm 106,1

Jutranjice 2023: 25. september

Vendar smo pogumni in zadovoljni s tem, da se bomo izselili iz telesa in se priselili h Gospodu. Drugo pismo Korinčanom 5,8

Jutranjice 2023: 24. september

To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. Evangelij po Janezu 15,11

Jutranjice 2023: 23. september

Kdor namreč stopi v njegov počitek, se spočije od svojih del, kakor se je Bog od svojih. Pismo Hebrejcem 4,10

Jutranjice 2023: 22. september

Daniel pa je zaradi svojega odličnega duha močno prekašal uradnike in satrape, zato se ga je kralj namenil postaviti čez vse kraljestvo. Višja uradnika in satrapi so zaradi tega iskali vzrok za tožbo proti Danielu glede uprave v kraljestvu. Vendar niso mogli najti nobenega vzroka ne slabega dejanja, kajti bil je zanesljiv in nikakršne malomarnosti ali slabega dejanja niso mogli zaslediti pri njem. Daniel 6,4.5

Jutranjice 2023: 21. september

Med velikonočnim praznikom so bili mnogi ljudje v Jeruzalemu priča čudežem, ki jih je storil Jezus, in verovali so vanj. Jezus pa jim ni zaupal, ker jih je dobro poznal. Ni bilo treba, da bi mu kdo povedal, s kom ima opravka, kajti vedel je, kaj je v človeškem srcu. Evangelij po Janezu 2,23–25 (ŽNZ)