Jutranjice 2023: 31. maj

Kakor hrepeni jelen po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu. Kdaj bom prišel in se pojavil pred Božjim obličjem? Psalm 42,2.3

Jutranjice 2023: 30. maj

Bogu namreč ni nič nemogoče. Evangelij po Luku 1,37

Jutranjice 2023: 29. maj

Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. Razodetje 21,3

Jutranjice 2023: 28. maj

Kaj pa je vera? Vera je gotovost, da se izpolni to, kar je Bog obljubil; to je trdno prepričanje, da je nevidni Božji svet resničnost, čeprav ga še ne moremo videti. /…/ Boga ne morete zadovoljiti brez vere, brez trdnega zaupanja vanj. Kdor namreč hoče priti k Bogu, mora verovati, da Bog je in da bo nagradil tiste, ki ga v resnici iščejo in želijo spoznati njegovo voljo. Pismo Hebrejcem 11,1.6 (ŽNZ)

Jutranjice 2023: 27. maj

Če pa bi vsi prerokovali in bi vstopil kakšen neverujoč ali nepoučen človek, ga bodo vsi opominjali in vsi presojali. Tedaj se bodo razkrile skrivnosti njegovega srca. Padel bo na obraz, molil Boga in priznal, da je Bog resnično med vami. Prvo pismo Korinčanom 14,24.25

Jutranjice 2023: 26. maj

V vaših srcih naj živi dobra novica o Mesiju v vsem svojem bogastvu. Z raznovrstnim duhovnim znanjem in veščinami, ki so vam dane, učite drug drugega in si medsebojno svetujte. Pismo Kološanom 3,16 (ŽJ)

Jutranjice 2023: 25. maj

Kdo ti je povedal, da si nag? Si mar jedel z drevesa, s katerega sem ti prepovedal jesti? Prva Mojzesova knjiga 3,11

Jutranjice 2023: 24. maj

Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Apostolska dela 2,4

Jutranjice 2023: 23. maj

Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Evangelij po Janezu 16,13.14

Jutranjice 2023: 22. maj

Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog! Druga Mojzesova knjiga 20,12