Jutranjice 2023: 31. marec

Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. Prvo pismo Timoteju 6,12

Jutranjice 2023: 30. marec

Mislite na tiste, ki so vam oznanili Božjo besedo. Spomnite se samo, kako jim je Bog pomagal, da so mu ostali zvesti do konca. Njih si vzemite za zgled. Pismo Hebrejcem 13,7 (ŽNZ)

Jutranjice 2023: 29. marec

Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerih biva pravičnost. Drugo Petrovo pismo 3,13

Jutranjice 2023: 28. marec

Nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali. Evangelij po Mateju 25,36

Jutranjice 2023: 27. marec

Dragi prijatelji, naj vam bo jasno: vsak naj bo vedno pripravljen, da prisluhne, naj si vzame čas, preden kaj reče, in še posebej, preden se razburja. Jakobovo pismo 1,19 (parafraza Življenje z Jezusom)

Jutranjice 2023: 26. marec

Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« Evangelij po Mateju 4,2.3

Jutranjice 2023: 25. marec

Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne dá primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Pismo Rimljanom 8,18

Jutranjice 2023: 24. marec

»Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!« Evangelij po Janezu 21,18.19

Jutranjice 2023: 23. marec

»Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!« Evangelij po Janezu 21,18.19

Jutranjice 2023: 22. marec

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Evangelij po Janezu 1,9