Jutranjice 2023: 28. februar

Pridite k meni vsi, ki trdo delate in vi, ki padate pod težkimi bremeni. Omogočil vam bom, da si boste odpočili. Podredite se mojim zahtevam in živite v skladu z njimi. Dovolite, da vas jaz učim! Blago in ponižno prihajam. Pri meni boste našli to, kar bo vašemu življenju dalo smisel in počitek. Moj jarem je namreč lahek in prav takšno je tudi moje breme. Evangelij po Mateju 11,28–30 (ŽNZ)

Jutranjice 2023: 27. februar

Po vsem tem se trdno obvežemo in zapišemo; na zapečateni listini naj bodo tudi naši knezi, naši leviti in naši duhovniki. /…/ vsi umni in razumni /…/. Prihajamo z obljubo in s prisego, da se bomo držali Božje postave /…/ in se bomo ravnali ter izpolnjevali vse zapovedi Gospoda, našega Gospoda, njegove odloke in njegove zakone. Nehemija 10,1.29.30

Jutranjice 2023: 26. februar

Bog je sicer neviden, vendar ljudje že od nekdaj lahko vidijo in doživijo njegovo božansko moč in veličino v njegovih delih in v vsem, kar je ustvaril. Pismo Rimljanom 1,20 (ŽNZ)

Jutranjice 2023: 25. februar

Obenem pa molíte tudi za nas, da bi nam Bog odprl vrata besede in da bi oznanjali Kristusovo skrivnost. /…/ da bi jo razkrival tako, kakor moram govoriti! /…/ se vedíte z modrostjo; skrbno izrabljajte čas.
Pismo Kološanom 4,3–5

Jutranjice 2023: 24. februar

Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: ”Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?” Evangelij po Mateju 18,21

Jutranjice 2023: 23. februar

Medtem je Savel še naprej besnel in grozil s smrtjo Gospodovim učencem. /…/ Takoj je šel v shodnice in oznanjal, da je Jezus Božji Sin. Vsi, ki so ga slišali, so osupnili in govorili: ”Ali ni ta človek v Jeruzalemu hotel iztrebiti tiste, ki so klicali to ime?” Apostolska dela 9,1.20.21

Jutranjice 2023: 22. februar

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Psalm 23,1

Jutranjice 2023: 21. februar

V tvoji roki so moji časi. Psalm 31,16

Jutranjice 2023: 20. februar

Postavijo naj mi svetišče, da bom prebival med njimi.
Druga Mojzesova knjiga 25,8

Jutranjice 2023: 19. februar

Ko so potovali, je prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegove besede.
Evangelij po Luku 10,38.39