Jutranjice 2023: 31. januar

Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen. Prvo pismo Korinčanom 13,13

Jutranjice 2023: 30. januar

Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil.  Prvo pismo Korinčanom 9,22

Jutranjice 2023: 29. januar

“Gospod pa naj vodi vaša srca v Božjo ljubezen in Kristusovo stanovitnost.” Drugo pismo Tesaloničanom 3,5

Jutranjice 2023: 28. januar

“Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene.” Evangelij po Janezu 10,14

Jutranjice 2023: 27. januar

“Bolje se je zatekati h Gospodu, kakor zaupati v človeka.” Psalm 118,8

Jutranjice 2023: 26. januar

“In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.” Pismo Rimljanom 12,2

Jutranjice 2023: 25. januar

“Za Gospodom, svojim Bogom, hodite in njega se bojte; njegove zapovedi izpolnjujte, njegov glas poslušajte, njemu služite in njega se držite! Tisti prerok ali tisti sanjavec sanj pa mora umreti, ker je nagovarjal k uporu proti Gospodu, vašemu Bogu. /…/ tako iztrebi zlo iz svoje srede!” Peta Mojzesova knjiga 13,5.6

Jutranjice 2023: 24. januar

“Čeprav bi namreč morali biti po tem času že učitelji, ponovno potrebujete koga, da bi vas naučil začetne prvine Božjih izrekov. Postali ste potrebni mleka, ne močne hrane. Kdor se namreč hrani z mlekom, nima izkušnje z besedo pravičnosti, saj je še otrok. Močna hrana je za odrasle, za take, ki imajo zaradi svoje trajne drže izurjena čutila, da razlikujejo med dobrim in zlim.” Pismo Hebrejcem 5,12–14

Jutranjice 2023: 23. januar

“Jaz pa sem rekel v svojem zadovoljstvu: »Ne bom omahnil na veke.« Gospod, v svoji dobrohotnosti si me postavil kot trdno goro.” Psalm 30,7.8

Jutranjice 2023: 22. januar

“Mil odgovor pomirja togoto, žaljiva beseda pa zbuja jezo.” Pregovori 15,1